Γνώμη

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη με ανώτερες και ανώτατες σπουδές σε πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού σε κλάδους πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών επιστημών και διαχείρισης ποιότητας. Τα στελέχη της διαθέτουν τόσο άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής. Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σήμερα απασχολεί 15 συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς, για την εκπόνηση και συντήρηση συγκεκριμένων έργων που αναλαμβάνει.

ΣΚΟΠΟΣ​

Μόνιμος αντικειμενικός σκοπός της ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι η συνεχής βελτίωση. Επικεντρώνεται στον πελάτη προσπαθώντας να υπερβεί τις προσδοκίες του. Τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα είναι η πεμπτουσία της εταιρείας και η πλήρης συμμετοχή τους επιτρέπει ν’αξιοποιούν τις ικανότητες τους προς όφελός τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βασιζόμενες στη λογική και διαισθητική ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών.

MARKETING

Το τμήμα marketing έχει πλαισιωθεί από εξειδικευμένα στελέχη όπου αξιολογούν έτοιμα και ξένα προϊόντα, υποβάλλουν προτάσεις ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, τις προτάσεις των στελεχών και την τρέχουσα τάση της αγοράς. Τα παραπάνω συνοδεύει η πρόταση υποστήριξής των.

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ απευθύνεται σε πελάτες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας.

Η προσέγγιση των πελατών γίνεται από το τμήμα πωλήσεων, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένο και κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Παράλληλα, η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προσεγγίζει την αγορά μέσω κατάλληλων προωθητικών ενεργειών.

Η ταξινόμηση των πελατών γίνεται με βάση τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ειδικότερα, το πελατολόγιο της ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

• τομέας Αυτοκινήτου

 • τομέας Ανακύκλωσης

 • τομέας Ενέργειας

 • τομέας Εκπαίδευσης

 • Δημόσιος τομέας

 • τομέας βιομηχανίας

 • τομέας εμπορίου

Η διοίκηση της ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θέλοντας να διασφαλίσει την επιτυχία στους επιχειρηματικούς της στόχους, αφιερώνει διαρκώς χρόνο στην εσωτερική της οργάνωση και στην αξιολόγηση προτάσεων συνεργασίας με διακεκριμένες εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ έχει αναπτύξει σύγχρονα συστήματα πληροφορικής που καλύπτουν τις οργανωτικές, διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες, σε εκτεταμένο φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Έχει συνεργαστεί με εταιρείες παραγωγής και διάθεσης λογισμικού εκτός του ελλαδικού χώρου με σκοπό την προσαρμογή και επέκταση συστημάτων εφαρμογών τους.

Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης μηχανογραφικών Εφαρμογών:

Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και πρόταση για την εφαρμογή της βέλτιστης δυνατής λύσης.

Application software:

 Σχεδίαση, Ανάλυση και Υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών.

Υλικό / hardware:

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (PCs, Servers, Printers, Networks, Αναλώσιμα).

Λογισμικό / software:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση σε λειτουργικά συστήματα, εργαλεία ανάπτυξης και Βάσεις δεδομένων

 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων εφαρμογών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη

Υποστήριξη:

 • Υποστήριξη λογισμικού μετά την πώληση.

 • Τεχνική υποστήριξη δικτύων και εφαρμογών

 • Συμβόλαια Τεχνικής υποστήριξης και Συντήρησης εξοπλισμού.

Εκπαίδευση:

 • Εκπαίδευση των χρηστών αναφορικά με τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών.

Internet solutions:

Εξελιγμένεςυπηρεσίες: Υλοποίηση e_commerce και e_trade εφαρμογών (on-line stores, business to business, business to consumer, Portals)

 Δημιουργία διαφορετικής κάθε φορά λύσης ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη, τόσο σε ό,τι αφορά τον υλικό εξοπλισμό όσο και σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο λογισμικό.

Στην ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή υπεύθυνης υποστήριξης προς τους πελάτες της, τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα λογισμικού εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό διαθέτει άρτιο εξοπλισμό και οργανωμένο ειδικό χώρο. Τα στελέχη δε του τμήματος After Sales Support (A.S.S.), έχουν επιπλέον στην αρμοδιότητά τους την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων χρήσης του λογισμικού αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές του.

Το τμήμα διατηρεί ειδικό μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης και επίλυσης των θεμάτων των πελατών με σκοπό τη βέλτιστη υποστήριξή τους. Επίσης, εξειδικευμένες ομάδες του απαντούν στα ερωτήματα και τις απορίες που τίθενται τηλεφωνικά.

Στη νέα τάξη πραγμάτων, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το διαδίκτυο είτε για να διαφημίζονται απλώς, είτε για να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές έχουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο τους.

Μια επιχείρηση αντί να διατηρεί την ιστοσελίδα της στον δικό της server – με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ασφάλειας και διαθεσιμότητας – είναι προτιμότερο να αναθέσει την φιλοξενία (hosting) σε πάροχο εταιρεία η οποία εκ των πραγμάτων διαθέτει πολύ υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας.

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  έχοντας αποδεδειγμένη εμπειρία στον αναδυόμενο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει ήδη στο ενεργητικό της ολοκληρωμένες λύσεις στις οποίες χρησιμοποίησε σύγχρονες αρχιτεκτονικές και αξιοποίησε ειδικά εργαλεία ανάπτυξης.

Διαθέτει ομάδα άρτια καταρτισμένων στελεχών στο αντικείμενο των Web Sites, Portals, B2B, B2C,… που διαρκώς ενημερώνονται για τις εξελίξεις και συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Για την υλοποίηση / συντήρηση χρησιμοποιεί εργαλεία όπως:

 • Microsoft Visual Studio.NET

 • ASP.NET

 • Microsoft FrontPage

 • Adobe Photoshop

 •Wordpress

 • Joomla

 • JavaScript – Jquery

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δίνει λύσεις στην διαχείριση Βάσης δεδομένων (MySQL Server) για την καταχώρηση δεδομένων, εικόνων και video με απλοποιημένες και φιλικές προς τον χρήστη τεχνικές.

Για την δημιουργία των sites της χρησιμοποιεί πολυμορφική αρχιτεκτονική. Ο χρήστης, εάν επιθυμεί, μπορεί να διαχειρίζεται και να διαμορφώνει την ιστοσελίδα του.