Συνέπεια Υποστήριξη Αναβάθμιση

Γνώμη Πληροφορική

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη με ανώτερες και ανώτατες σπουδές σε πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού σε κλάδους πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών επιστημών και διαχείρισης ποιότητας. Τα στελέχη της διαθέτουν τόσο άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής. Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σήμερα απασχολεί 15 συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς, για την εκπόνηση και συντήρηση συγκεκριμένων έργων που αναλαμβάνει.

0%
Ευχαριστημένοι πελάτες
0%
Ολοκληρωμένες εργασίες
0%
Συνέπεια

Στόχος της εταιρίας μας

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη με ανώτερες και ανώτατες σπουδές σε πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού σε κλάδους πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών επιστημών και διαχείρισης ποιότητας.

Τα στελέχη της διαθέτουν τόσο άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής. Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σήμερα απασχολεί 15 συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς, για την εκπόνηση και συντήρηση συγκεκριμένων έργων που αναλαμβάνει.

Υπηρεσίες που παρέχουμε

Μενού