ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη με ανώτερες και ανώτατες σπουδές σε πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού σε κλάδους πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών επιστημών και διαχείρισης ποιότητας. Τα στελέχη της διαθέτουν τόσο άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής. Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σήμερα απασχολεί 15 συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς, για την εκπόνηση και συντήρηση συγκεκριμένων έργων που αναλαμβάνει.

ΣΚΟΠΟΣ​

Μόνιμος αντικειμενικός σκοπός της ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι η συνεχής βελτίωση. Επικεντρώνεται στον πελάτη προσπαθώντας να υπερβεί τις προσδοκίες του. Τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα είναι η πεμπτουσία της εταιρείας και η πλήρης συμμετοχή τους επιτρέπει ν’αξιοποιούν τις ικανότητες τους προς όφελός τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βασιζόμενες στη λογική και διαισθητική ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών.

MARKETING

Το τμήμα marketing έχει πλαισιωθεί από εξειδικευμένα στελέχη όπου αξιολογούν έτοιμα και ξένα προϊόντα, υποβάλλουν προτάσεις ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, τις προτάσεις των στελεχών και την τρέχουσα τάση της αγοράς. Τα παραπάνω συνοδεύει η πρόταση υποστήριξής των.