ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ TABLET

Η εφαρμογή ΤSΕPI Android είναι ένα ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ιδιώτη-επαγγελματία, για εξωλογιστική παρακολούθηση κάποιων εργασιών.

Tsepi ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Πλήρη διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών και παρακολούθηση και των Οικονομικών τους Στοιχείων (Χρεώσεις Πιστώσεις Υπόλοιπα).
Παρακολούθηση Τρίτων.

Tsepi ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑ
Πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση Εσόδων – Εξόδων, με ανάλυση υποκατηγοριών.
Πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση Ταμείου (Μετρητών – Τραπεζών), με ανάλυση υποκατηγοριών.
Κινήσεις Χρεώσεων Πιστώσεων Πελατών – Προμηθευτών, με δυνατότητα σύνδεσης Εσόδων – Εξόδων και Ταμείου (αυτόματες εγγραφές).
Οικονομικά στοιχεία
Υπόλοιπα Πελατών
Υπόλοιπα Προμηθευτών
Υπόλοιπα Μετρητών
Συνολικά έσοδα
Συνολικά έξοδα

Tsepi ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ευρετήρια πελατών – προμηθευτών
Ισοζύγια πελατών – προμηθευτών – εσόδων – εξόδων – μετρητών – τραπεζών
Καρτέλες πελατών – προμηθευτών – εσόδων – εξόδων – μετρητών – τραπεζών
Ημερολόγια πελατών – προμηθευτών – εσόδων – εξόδων – μετρητών – τραπεζών
Εξαγωγή Αρχείων σε pdf – excel.
Αποστολή μηνύματος – γενέθλια – υπενθύμιση υπολοίπου.
Δυνατότητα διαχείρισης Ραντεβού.
Υπενθυμίσεις – επαναλήψεις, ραντεβού – υποχρεώσεων.
Επιλογή νομίσματος
Δεκαδικά αξιών
Παραμετροποίηση μηνυμάτων
Δημιουργία αρχικών εγγραφών
Υπενθύμιση κωδικού εισόδου
Εξαγωγή αρχείων για εισαγωγή σε νέο κινητό
Αντίγραφα αρχείων.